Tresk.SK - Všeobecné informácie

Tresk.SK - Prvý Slovenský Odoo Cloud

Vitajte na Báze znalostí Tresk.SK

Vytvorenie aplikácie

Pre vytvorenie aplikácie je najprv potrebné si zakúpiť predplatné podľa vlastného uváženia. 

Aktuálne podporujeme Odoo, verzie 14 až 16 v oboch licenčných verziách - komunitná i enterprise - platená.

Bežíme na latest buildoch.

Stagingové prostredie aktuálne nie je možné vytvoriť inak, ako zakúpením ďalšej inštancie.

Správa aplikácie

Správa aplikácie je možná z prostredia portálu.

Postupy a návody

Postupy a návody budú pribúdať postupne v samostatných podčlánkoch.