Bezpečnosť


Bezpečnosť Vašich dát je pre nás priorita. Tu popisujeme ako sú Vaše dáta chránené.

Backups / Disaster Recovery


Backupy a retencia


Vaše backupy sa vytvárajú podľa nastavenia v administrácii aplikácie. Zároveň sa nastavuje retencia backupov. Backupy sú ukladané do lokálneho s3 clustra, ktorý má 3 replikácie na rôznych baremetaloch v rôznych datacentrách.


Disaster recovery


Všetky súčasti sú replikované s rôznymi formami failoveru. Obnova systému je možná z posledného backupu Odoo.


Bezpečnosť


Databáza


Dáta každej aplikácie sú uložené v separátnej databáze s jedinečnými prístupovými údajmi. Nie je preto možné, aby bolo možné zdieľanie prístupu k dátam medzi jednotlivými aplikáciami.


Prístupy z Tresk.SK


Tresk.SK nemá priamo prístup ku Vašej aplikácii. Preto v prípade vyžiadania supportu je potrebné vytvoriť alebo sprístupniť administrátorské konto.


Sieť


Celá aplikačná sieť je prístupná len zamestnancami Tresk.SK. Bez chráneného prístupu je dostupná len webová časť.

Šifrovanie


Všetky aplikácie sú dostupné len cez HTTPS šifrované spojenie (Lets Encrypt)


Sťahovanie záloh


Sťahovanie záloh cez manažment na Tresk.SK je možné cez jedinečný link, ktorý má po vygenerovaní platnosť 10 minút. Link sa generuje pri každom načítaní Bezpečnosť v rámci Odoo ERP systému

odoo.com - bezpečnosť